Szakdolgozatok

Szakdolgozatok

Az ELTE ÁJK Kari Könyvtárában a karon született szakdolgozatokat tároljuk az 50-es évekre visszamenőleg, azonban a lista nem teljes. A költözések, felújítások és beázások során több szakdolgozat eltűnt, elázott, így selejtezni kellett azokat. (Valamint nem mindig kapta meg a könyvtár az adott évben született dolgozatok teljes mennyiségét.) A Kari Könyvtár gyűjteményében vannak szakdolgozatok a 18-19. századból is. Ezek eredetije nem hozzáférhetőek a nyilvánosság számára, de a digitalizálásuk már elkezdődött.

Az Egyetem és a Kar doktori disszertációi az Egyetemi Könyvtár gyűjteményében találhatók meg. A digitális formában tárolt dokumentumok az EDIT-ben férhetőek hozzá.

A szakdolgozatok védett dokumentumok a könyvtárunkban. A betekintésükhöz engedélyre van szüksége a könyvtár látogatójának: a betekintési kérelmeket a dékán vagy a tudományos dékánhelyettes bírálja el.

Ha el szeretnénk olvasni egy szakdolgozatot:

A szakdolgozatok adatai bekerülnek a könyvtár online katalógusába, ahol különféle szempontok alapján lehet szűrni vagy keresni.

A digitális formában leadott szakdolgozatok az ELTE repozitóriumába, az EDIT dokumentumtárba kerülnek.

A nyomtatott szakdolgozatokat a könyvtár raktárában őrizzük.

A szakdolgozat megtekintésének kérelmezése:

A könyvtári honlapról letölthető az űrlap, melyen kérvényezni lehet a szakdolgozathoz való hozzáférést. A 2 oldalas nyomtatványt 1 papírlapra kell kinyomtatni! Egyszerre maximum 5 szakdolgozat kérhető ki.

Háromféle űrlap közül lehet kiválasztani a megfelelőt:

 1. Az ELTE ÁJK hallgatói számára (PDF)

 2. Az ELTE más karainak hallgatói, valamint a más felsőoktatási intézményben tanulók számára (PDF)

 3. Tudományos kutatók számára (PDF)

Az űrlap kitöltése

 • Az űrlapon meg kell adni a szakdolgozat adatait (a könyvtári katalógusból: szerző, cím, valamint a DZ xx.xxx formátumú raktári szám).

 • Szerepelnie kell a kérelmező email címének, amelyen értesíthető az elbírálás erdményéről.

 • Meg kell indokolnia a betekintés okát. 

 • Alá kell íratni a nyomtatványt a konzulens tanárával, továbbá szükséges egy tanszéki bélyegző a konzulens tanár tanszékéről. 

 • Az űrlapot le kell adni a könyvtárosnak. A könyvtáros továbbítja a kérelmet elbírálás céljából. 

 • Az elbírálás általában 1-5 munkanapot vesz igénybe.

 • Amint visszaérkezett a betekintési kérelem a könyvtárba, a könyvtáros emailt küld a kérelmezőnek a kérés pozitív/negatív elbírálásáról.

 • Amennyiben a kérelmező hozzáférést kap a szakdolgozathoz, a könyvtáros a tájékoztató emailben informálja őt a betekintés szabályairól. (Ha a kérelmező előzetesen a könyvtárban érdeklődött, úgy még a kérelem megírása előtt felvilágosítást kap a betekintés részleteiről.)

 • A raktáros előkészíti a kért szakdolgozatot betekintésre.

A szakdolgozati betekintés szabályai

 • A tájékoztató email kiküldésének napjától kéz hét áll a kérelmező rendelkezésére, hogy kikérje a szakdolgozatot a könyvtárban.

 • Első alkalommal a betekintési engedélyre rákerül az aznapi dátum, és az attól a naptól számított 5 egymást követő munkanap tanulmányozhatja a dolgozatot.

 • A szakdolgozatot a könyvtáros átadja a kérelmezőnek, a betekintést engedélyező űrlap a könyvtáros asztalán marad.

 • Másolat semmilyen módon nem készíthető a dolgozatból, (pl. szkennelés, fotózás). Jegyzetelés megengedett - idézés esetén a forrás feltüntetésével.

 • A szakdolgozat nem hagyható a munkaasztalon, ha a kérelmező elhagyja az olvasótermet, könyvtárat. A dokumentumot a könyvtárosnál kell leadni.

 • Öt egymást követő munkanap lejárta után a szakdolgozat visszakerül a raktárba.

A 2015-BEN ELÁZOTT SZAKDOLGOZATOK JEGYZÉKE

RÉGI SZAKDOLGOZATOK GYŰJTEMÉNYE