Rólunk

Rólunk

ÁJK Könyvtár |
Rólunk

Történet

A ELTE Állam- és Jogtudományi Kar könyvtára Szászy-Schwarz Gusztáv javaslatára 1904-ben jött létre. Ezt megelőzően az Egyetemi Könyvtár látta el a szolgáltató feladatokat (mint minden, az Egyetemen oktatott tudományterület esetében).

1957-ben határozott a Kari Tanács a gyűjtemény létrehozásáról. Az akkori szemináriumi könyvtári állományból, az Országos Széchényi Könyvtár által kezelt ún. nemzeti könyvanyagból, antikvár beszerzésekből és új könyvek vásárlásából indult el a könyvtár építése. Volt tantermekből 54 férőhelyes olvasótermet alakítottak ki a Kar földszintjén. Mai formáját 1998 nyarára nyerte el az olvasóterem (150 férőhely), a kiegészítő- és munkahelyiségek, valamint a raktár, összesen 1400 m2-en. Mára a könyvtár vezető hazai jogi szakkönyvtárnak számít.

Feladatok

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtára nyilvános egyetemi kari könyvtár. Feladatköre a Kar oktatóinak, hallgatóinak és egyéb dolgozóinak támogatása az oktatáshoz, tanuláshoz, kutatáshoz és más szakmai tevékenységéhez szükséges nyomtatott és elektronikus információkkal, képzésekkel, infomációkkal. A Könyvtár 150 férőhelyes olvasótermében biztosítja az oktatók és a hallgatók szakirodalmi tájékozódási, olvasási és tanulási lehetőségét.

Gyűjtőkör

A Könyvtár fő gyűjtőköre:

  • állam- és jogtudományok,
  • politológia,
  • kriminológia,
  • társadalomtudományok,
  • társadalomtudományi és jogtudományi folyóiratok kül- és belföldről,
  • társadalomtudományi és jogtudományi adatbázisok kül- és belföldről.

A Kari Könyvtár gyűjti - történetileg és aktuálisan - a magyar állam- és jogtudomány, az állam- és közigazgatás kézikönyveit, monográfiáit, tankönyveit és időszaki kiadványait. Továbbá az európai jogrendszerhez tartozó államok jogelméleti, és jogtörténeti monográfiáit és kézikönyveit, valamint törvénytárait és időszaki kiadványait.

Törekszik a fő gyűjtőkörhöz kapcsolódó rokontudományok, úgymint filozófia, szociológia, statisztika, politológia, a magyar és egyetemes történelem összefoglaló és forrásértékű műveinek beszerzésére is.

Állomány

A könyvtárban több mint 50 ezer, a kari tanszéki, intézeti állományokban pedig összesen közel 70 ezer kötet található (ezen felül még több tízezres nagyságrendű állomány található a tanszékekeken, amely még katalogizálásra vár). A könyvek mellett 66 belföldi és 92 külföldi nyomtatott folyóiratot fizetünk elő. Digitális formában 36 magyar nyelvű és számtalan külföldi cím érhető el a különböző adatbázisokban. A Könyvtár kezeli a Karon keletkezett szakdolgozatokat is, nagyjából 25 ezer címet, emellett pedig több mint 600 régi, akár 1850 előtti disszertációt, valamint 38 középkori-kora újkori nyomtatványt.

A könyvek nagy része kereshető az online katalógusban, az állományba vett többi kötet cédulakatalógusban van feldolgozva (ennek áttöltése folyamatos munka). A szakdolgozatok teljes állománya kereshető a webes felületen, a folyóiratok listáját pedig honlapunkon tekinthetik meg. A Kar, valamint az EISZ-en keresztül az Egyetem által előfizetett szakadatbázisainkat szintén a honlapunkon lehet megtalálni, az Egyetemen elérhető, más tudományterületet lefedő adatbázisaink az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat oldalán érhetőek el.

Egyetemi Könyvtári Szolgálat

Az ELTE könyvtári hálózatának 51 tagkönyvtárának együttműködéséből 2009-ben jött létre az Egyetemi Könyvtári Szolgálat, amelynek célja az egyetemi polgárok hatékony támogatása a kutatási, oktatási, tanulási tevékenységekben, folyamatokban. Az ELTE ÁJK Kari Könyvtára ennek a hálózatnak a részeként működik.