Használat

Használat
 1. Általános információk
 2. Beiratkozás, regisztráció
  1. A regisztrációhoz és beiratkozáshoz szükséges dokumentumok
  2. Személyes regisztráció és beiratkozás
  3. Online regisztráció és beiratkozás (csak ELTE polgároknak)
  4. Tagság meghosszabbítása
 3. Helyben használat
  1. Speciális szükségletű használóinknak, akadálymentesség
  2. A Pipatórium használata
 4. Kölcsönzés

Általános információk

Az ELTE ÁJK Kari Könyvtára - az 1997. évi CXL. törvény 54. § (3) e) bekezdése alapján - nyilvános könyvtár, ahová - az 1997. évi CXL. törvény 4. § b) és 56. § szakaszok alapján - ingyenesen regisztrálhat vagy iratkozhat be minden 14. életévét betöltött magyar vagy külföldi állampolgár, aki elfogadja a könyvtárhasználati szabályzatot. 

 

4. § Mindenkinek joga, hogy

(...)

b)  a kulturális alapellátás keretében igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásait,

(...)

Regisztrálni és beiratkozni személyesen a könyvtárban vagy online az ELTE Könyvtár WebApp-ban lehetséges (utóbbi lehetőség jelenleg csak ELTE polgároknak használható, Neptunos azonosítást követően). 

A regisztráció és a beiratkozás az olvasói adatlap vagy az online form kitöltésével történik. A kettő közötti különbséget az általuk elérhető szolgáltatások köre, és az űrlapon megadott személyes adatok mennyisége adják.    

 1. Regisztráció: a könyvtár alapszolgáltatásai vehetők igénybe: a könyvek és folyóiratok helyben használata, ingyenes szkennelés, számítógépek használata. A regisztráció minden látogató számára ingyenes. 
 2. Beiratkozás: az alapszolgáltatásokon felüli szolgáltatásokhoz ad hozzáférést, esetenként meghatározott költségvonzattal: kölcsönzés, hozzáférés az előfizetett adatbázisokhoz. Az ELTE polgárok részére a beiratkozás ingyenes. 

Beiratkozás, regisztráció

A regisztrációhoz/beiratkozáshoz szükséges: 

 • személyi igazolvány/útlevél,
 • lakcím kártya,
 • hallgatóknak a diákigazolvány vagy az azt pótló igazolás, 
 • ELTE alkalmazottak részéről a munkaviszonyt vagy az oktatói jogviszonyt igazoló irat,
 • NEPTUN kód. 

A könyvtári tagság érvényessége olvasói státusztól függ, a regisztrációk alkalmával kap erről tájékoztatást a könyvtárlátogató.  

A személyes regisztráció/beiratkozás menete

 1. Olvasói adatlap kitöltése. (Ez az űrlap egységes minden ELTE kari könyvtárban. Az itt megadott adatok bekerülnek a számítógépes nyilvántartásba.) 
 2. Be kell mutatni a személyi igazolványt/útlevelet, lakcímkártyát; hallgatóknak a diákigazolványt. 
 3. A diákigazolvány számát a könyvtáros/kapus felírja az Olvasói adatlapra. (Amennyiben még nem készült el a diákigazolványa, az erről szóló igazolást be kell mutatni és később mindenképp jelezni kell a könyvtár felé a diákigazolvány számát, hogy az bekerüljön az adatlapjára!  A látogató olvasójegye a diákigazolványa lesz. Annak a vonalkódjával tudják ellenőrizni a könyvtárba belépéskor a könyvtári tagság érvényességét.)
 4. Ha a látogató nem ELTE hallgató, vagy már nem jogosult diákigazolvány használatára, a regisztráció után a könyvtárostól/kapustól vonalkóddal, lejárati dátummal ellátott hagyományos, papír olvasójegyet kap, melyen fel kell tüntetni a nevét és az olvasójegy számát. Ezt minden könyvtári látogatáskor fel kell mutatnia, igazolandó a könyvtári szolgáltatásokra való jogosultságot. 

Az online regisztráció/beiratkozás menete

 1. Az új olvasóknak regisztrálni kell az ELTE Könyvtár WebApp-ban.
 2. Ki kell költeni az űrlapot (regisztráció az Egyetemi Könyvtári Szolgálatba). 
 3. Vissza kell igazolni a regisztrált címre kapott emailt a benne található linkre való kattintással (email cím ellenőrzése).
 4. Be kell jelentkezni az alkalmazásba (ez már NEPTUN-nal is lehetséges). 
 5. A Tagságaim menüpontban lehet beiratkozást kezdeményezni a kiválasztott könyvtár(ak)ba. 
 6. A kéréséről a könyvtár értesítést kap, amelyet egy munkanap határidővel feldolgoznak.
 7. A könyvtáros értesítő emailt küld a feldolgozás befejeztekor. 
 8. Az e-olvasójegyet a mobil esztközön belépéskor fel kell mutatni ellenőrzés céljából.
 9. Véglegesítés/adatellenőrzés személyesen: Az online beiratkozás véglegesítésére személyesen, a könyvtárlátogatás első alkalmával kerül sor. A diákigazolvány száma ekkor kerül be a nyilvántartásba, valamint ellenőrzik a lakcímkártya adatait is.   

Tagság meghosszabbítása

A tagságot személyesen a könyvtárban, vagy online, 2 héttel a tagság lejárta előtt a “Tagságaim” menüpont alatt lehet meghosszabbítani a WebApp-ban.

Helyben használat

A helyben olvasás szolgáltatás minden 14 éven felüli, regisztrált olvasónak biztosított. (Kölcsönzés viszont csak az ELTE ÁJK hallgatói és dolgozói számára.)

Jelenleg bevihető a könyvtárba a saját kabát és táska (étel, ital nem, kivéve víz; a palack a könyvtár területén lévő automatából ingyenesen újratölthető), de kényelmesebb a könyvtárhasználat, ha azokat az épület bejáratánál található ruhatárban teszik le. A ruhatár műanyag szatyrot szolgáltat azok számára, akik kizárólag a tanuláshoz szükséges eszközöket - pl. jegyzet, írószerek, laptop - szeretnék magukkal vinni a könyvtárba.

Az olvasóterembe belépve ellenőrzés céljából fel kell mutatnia a könyvtárosnak

 • az e-olvasójegyét (ELTE WebApp); vagy
 • a diákigazolványát, ha az adminisztrálásra került a könyvtári számítógépes rendszerben regisztrációkor; vagy
 • a hagyományos papíralapú, vonalkóddal ellátott olvasójegyet, amennyiben ezt a formátumot kapta a könyvtártól.

Ennek hiányában regisztrálnia szükséges, melyben az információs pultnál ülő könyvtáros készséggel nyújt támogatást.

Könyvtárosaink segítenek az olvasótermi rend megismerésében, a tájékozódásban, a könyvtári katalógus használatában, információkeresésben, stb. Az olvasóteremben téma szerint vannak a könyvek elhelyezve a polcokon. Az adott témához egy arab szám van rendelve, amit a polc tetején lévő sárga feliraton lehet látni a polctéma megjelölése mellett; (pl. Alkotmányjog - 13). A számok emelkedő sorrendben helyezkednek el a teremben, a Jogszabályszobától indulva, körben a teremben, majd a galérián fejeződik be. A témák közötti eligazodást - a könyvtárosi segítségen kívül - az olvasóterem bejáratánál található kétnyelvű tematikus lista, valamint térkép is segíti. 

A galérián magyar és külföldi szakfolyóiratok vannak, betűrendben; valamint további szakkönyvpolcok társadalomtudomány és politológia témakörben. 

Az olvasóteremben bármely ülőhely igénybe vehető. A polcról levett dokumentumokat használat után az olvasóterem bejárata melletti tájékoztató asztalnál lévő, erre a célra kijelölt polcra kell letenni. Az olvasói asztalok alatt konnektorokat helyeztek el saját elektromos eszköz használatának kényelmesebbé tételére. Az ELTE wifi hálózathoz való hozzáférés nem könyvtári szolgáltatás, ELTE polgárok vehetik igénybe, és regisztráció szükséges az eléréséhez (ELTE IIG azonosítóval) az ELTE IIG weboldalán. További információ ezen a weboldalon

A folyóiratolvasóban (Pipatórium) napi és hetilapokat lehet olvasgatni, valamint a kézikönyvek egy része is itt található.  A kis terem népszerű találkozóhely, csoportos tanulás színtere, a részleteket lásd A Pipatórium használata részben.

A könyvtárban ingyenesen használhatóak a könyvszkennerek - saját pendrive-val - a szolgáltatás önkiszolgáló módon működik. Fénymásolásra, nyomtatásra jelenleg nincs lehetőség.

Speciális szükségletű használóinknak, akadálymentesség

A Könyvtár mellett, a Szerb utcában található a Kar autósbejáratával szemben akadálymentes utcai parkolóhely. A Könyvtár a Kar autóbejárója (Szerb utca) felől mozgáskorlátozott lifttel lehet megközelíteni. A könyvtáron belül az emeleti rész, illetve a mosdó akadálymentes elérése, használata sajnos nem megoldott. Akadálymentes mosdó legközelebb a szintén lifttel megközelíthető földszinti folyosón, a Dékáni Hivatal előtti részen található (az épület minden szintjén elérhető akadálymentes mosdó).

Látássérült látogatóink számára a Könyvtár bejáratánál vezetősáv áll a rendelkezésre. Az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Irodával (SHÜTI) közösen megvalósuló projekt keretében egy könyvszkenner áll a rendelkezésre, a látássérült hallgatóink számára végzett digitalizálások érdekében. Ilyen irányú igényeiket a konyvtar@ajk.elte.hu címen tudjuk fogadni.

A Könyvtár segítő kutyákat fogad.

Autizmus-spektrum zavarban és egyéb, neurodiverzitásban érintett hallgatóink számára is elérhető a YOURsHELF sarkunk a könyvtárban, ahová a hallgatók mentális állapotának segítésére gyűjtöttünk össze segítő irodalmat az ÁJK pszichológusainak közreműködésével. A részleteket a YOURShELF információs oldalunkon lehet megtalálni.

Amennyiben bármilyen segítségre, támogatásra szüksége van a Könyvtár használatával kapcsolatosan, igényét előre is tudja jelezni emailben (konyvtar@ajk.elte.hu), de munkatársaink bármikor állnak a rendelkezésükre helyben is.

A Pipatórium használata

A Könyvtáron belül, az Olvasóteremmel szemben található a Pipatórium, amely kisebb, 4-10 fős csoportok rendelkezésére tudunk bocsátani közös munka céljaira. A csoportok foglalási igényeiket a bagu@ajk.elte.hu címre tudják elküldeni a dátum és az óra pontos megjelölésével. Az egy foglalás maximum időtartalma egy nap két óra.

A Pipatóriumot csak érvényes olvasójeggyel lehet igénybe venni, használatához ugyanúgy be kell jelentkezni a könyvtárban érkezéskor.

Kölcsönzés

Kik kölcsönözhetnek?

Kölcsönzésre jogosultak az ELTE ÁJK beiratkozott nappali szakos, levelező és esti képzési, valamint a PhD képzésben részt vevő hallgatói, oktatói és nem főállású oktatói (megbízott vagy óraadó oktatók). Emellett kölcsönzésre jogosultak munkaviszonyuk időtartalma alatt a Kar dolgozói is.

Kik nem jogosultak kölcsönözésre?

Nem kölcsönözhet az, akinek rendezetlen díjtartozása van, illetve ki van zárva a könyvtárhasználatból. Amíg a beiratkozott olvasó a könyvtárral szembeni tartozását nem rendezi, újabb kikölcsönzésre nem jogosult.

Hogyan kölcsönözhetek?

Kölcsönözni személyesen lehet a beiratkozott olvasóknak. Ha személyesen nem tud megjelenni a kért könyvért, úgy meghatalmazással az általa megbízott személy kölcsönözheti a dokumentumot az oktató, dolgozó nevére. (A meghatalmazást írásban kell megtenni és visszavonni.)

Minden dokumentum kölcsönözhető?

Az egyes könyvek kölcsönözhetőségének ténye az elektronikus katalógusban, illetve a könyvek gerincén - zöld csíkkal - van jelezve. Folyóiratok és szakdolgozatok nem kölcsönözhetőek.

Mennyi időre és hány könyvet kölcsönözhetek ki?

A Kar hallgatói 30 napra kölcsönözhetnek maximum 5 könyvet, ezt két alkalommal tudják meghosszabbítani 30-30 napra. Oktatóink 60 napra vihetnek el maximum 5 könyvet, ami szintén két alkalommal hosszabbítható 60-60 napra. A Kar dolgozói 30 napra 3 könyvet kölcsönözhetnek, kétszeri hosszabbítással 30-30 napra.

Könyvtárközi kölcsönzés

Ez a szolgáltatás csak az ELTE ÁJK beiratkozott (főállású és megbízott) oktatói számára elérhető. A könyvtár állományában nem található kiadványokat kérésre a könyvtár könyvtárközi kölcsönzés útján hazai vagy külföldi forrásból, eredetiben vagy másolatban megszerzi. Az így beszerzett dokumentumok használatáról a kölcsönadó könyvtár rendelkezik. A könyvtárközi kölcsönzést igénylő oktató írásbeli nyilatkozata alapján történik meg a dokumentum igénylése.

Könyvtárunk a könyvtárközi kéréseket a lehető leggyorsabban igyekszik teljesíteni eredeti vagy digitális formában. A tanszéki állományban található könyvek szolgáltatása nem minden esetben lehetséges. A budapesti kéréseket csak személyesen lehet átvenni, azokat nem postázzuk. A kölcsönzési határidő 2 hét. A hosszabbítás egyedi elbírálást igényel.

Image By vecstock