Szakdolgozatok

Az ELTE ÁJK Kari Könyvtárában a karon született szakdolgozatokat tároljuk, azonban a lista nem teljes. A költözések, felújítások és beázások során több szakdolgozat eltűnt, elázott, így selejtezni kellett azokat. (Emellett a könyvtár nem is minden esetben kapta meg az adott évben született összes dolgozatot.) A Kari Könyvtár gyűjteményében vannak szakdolgozatok a 18-19. századból is. Ezek eredetije nem hozzáférhető a nyilvánosság számára, de a digitalizálásuk már elkezdődött.

Az Egyetem és a Kar doktori disszertációi az Egyetemi Könyvtár gyűjteményében találhatók meg. A digitális formában tárolt dokumentumok az EDIT-ben férhetőek hozzá. A szakdolgozatok bibliográfiai adatai szabadon megtekinthetőek a könyvtár online katalógusában, ahol különféle szempontok alapján lehet szűrni vagy keresni. A digitális formában leadott szakdolgozatok az ELTE repozitóriumába, az EDIT dokumentumtárba kerülnek. A nyomtatott szakdolgozatokat a könyvtár raktárában őrizzük. A szakdolgozatok védett dokumentumok a könyvtárunkban. Azok csak kivételes esetben, nyomós indokból adhatóak ki olvasásra. Szakdolgozati (vagy egyéb egyetemi dolgozattal összefüggő) kutatáshoz meglévő szakdolgozat nem kérhető és nem adható ki (sem saját hallgatónknak, sem más egyetem, vagy kar hallgatójának). Minden egyéb esetben kérjük a kérelmen részletesen feltüntetni annak okát: a betekintési kérelmeket a dékán, vagy a tudományos dékánhelyettes egyedileg bírálja el.

Szakdolgozati kutatással összefüggő kérelmet a könyvtárnak nem áll módjában befogadni.

A szakdolgozatok digitalizálása folyamatos. Az éppen digitalizálásra elküldött, és a teljes feltöltési munkafolyamaton még át nem esett szakdolgozatok a munka idejére nem hozzáférhetőek.

A kérelmezés menete:

Egyszerre maximum 5 szakdolgozat kérhető ki.

Az űrlap kitöltése

 • Az űrlapon meg kell adni a szakdolgozat adatait:
  • Papír alapú dolgozat esetén a könyvtári katalógusból: szerző, cím, valamint a DZ xx.xxx formátumú raktári szám
  • EDITből: szerző, cím, valamint pontos link
 • Szerepelnie kell a kérelmező email címének, amelyen értesíthető az elbírálás eredményéről.
 • Részletesen meg kell indokolni a betekintés célját.

Az elbírálás általában 1-5 munkanapot vesz igénybe, amely után a könyvtár emailt küld a kérelmezőnek a kérés pozitív/negatív eredményről. Az engedély az elbírálásáról szóló értesítéstől számított 1 hónapig érvényes (ennyi ideig használható a szakdolgozat).

A szakdolgozati betekintés szabályai

Papír alapú dolgozat esetén

 • Első alkalommal a szakdolgozat a raktár nyitvatartási idejében (9-16 óra között) kérhető ki, a továbbiakban viszont a teljes nyitvatartási időben használható lesz.
 • A szakdolgozatot minden alkalommal a könyvtáros adja át a kérelmezőnek. Kérjük, mindenkor mutasson fel arcképes igazolványt (diákigazolvány, személyi igazolvány, stb.) személyazonosságának igazolására!
 • Másolat semmilyen módon nem készíthető a dolgozatról, (pl. szkennelés, fotózás). Ez alól egyetlen kivételt képez, ha a kérelmező saját, vagy közeli hozzátartozójának szakdolgozatát szeretné archiválás céljára kikérni.
 • Jegyzetelés megengedett - idézés esetén a forrás feltüntetésével.
 • A szakdolgozat nem hagyható a munkaasztalon, ha a kérelmező akár rövid időre is elhagyja az olvasótermet. A dokumentumot minden ilyen alkalommal a könyvtárosnál kell leadni.

Elektronikus dokumentum esetén

 1. Az EDITben szereplő dolgozatok megtekintése az olvasóteremben található, dedikált számítógépen lesz lehetséges.
 2. Átmenetileg ezek a dolgozatok kizárólag a szerzőnek, illetve közeli hozzátartozójának adhatóak ki archiválás céljából.
 3. A dokumentum nem továbbítható, annak egészéről, vagy részeiről másolat (sem mentés, sem képernyőkép, sem telefonos fotó) nem készíthető.
 4. A jegyzetelés megengedett - idézés esetén a forrás feltüntetésével.
 5. A szakdolgozat nem hagyható megnyitva, ha a kérelmező akár rövid időre is elhagyja az olvasótermet.