Plágium segédlet

Az ELTE-n 2024-től vezették be a Turnitin plágium-ellenőrző szoftver használatát, így sokkal pontosabbá és szigorúbbá válik a hallgatói dolgozatok ellenőrzése.

A Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 74/A-74/C. § szakasza rendelkezik a hallgatói munka jogtisztaságával kapcsolatos követelményekről. Ennek értelmében:

74/B. § (1) Idegen szerzői mű felhasználásakor az alábbiak szerint kell eljárni: az idegen szerzői mű egészének vagy részletének felhasználása (pl. átvétele, idézése, más nyelvből történő fordítása vagy ismertetése) esetén a forrást, továbbá a szerző nevét meg kell jelölni, ha ez a név a forrásban szerepel vagy – szóban elhangzó művek esetén – egyértelműen megállapítható; az idegen szerzői művet vagy részletét – a hallgatói mű jellege, terjedelme és a felhasználás célja által indokolt körben és terjedelemben szabad felhasználni, a szó szerint idézett, átvett szöveget idézőjelek között kell közölni, a nem szószerinti ismertetés, tartalmi idézet terjedelmének a szövegben felismerhetőnek kell lennie, és a szabad felhasználást meghaladó, indokolt felhasználás esetén a szerzőnek, illetve jogosultnak a hallgatói mű egyetemi szabályzatok szerinti felhasználására kiterjedő engedélyét kell kérni, amit a hallgatói művel együtt be kell nyújtani (pl. nyilvánosságra nem hozott mű idézésekor).

(2) Az oktató bármilyen hallgatói mű esetén jogosult, a szakdolgozat esetén pedig köteles az Egyetem által biztosított plágiumkereső szoftver alkalmazásával is ellenőrizni a jelen §-ban foglalt kötelezettségek teljesülését.

(3) Az idegen szerzői mű felhasználására és a felhasználás jelölésére egyebekben az adott szakterület vonatkozó szabályai irányadóak, amelyekről a kar ad ki tájékoztatót.

Ahhoz, hogy ezt és az ezt követő szankciókat elkerülhessük, a következőket érdemes mindenképpen szem előtt tartani:

  1. Mindig hagyj időt magadnak a dolgozat megírására, sohase az utolsó pillanatban fogj hozzá!
  2. A dolgozat megírása nem akkor kezdődik, amikor megnyitod az üres szövegfájlt. A felkészülés a szakirodalom és az elérhető források módszeres feldolgozásával indul, aminek csak az utolsó szakasza a kész szöveg megfogalmazása.
  3. Minden elolvasott szöveget gondosan jegyzetelj ki! Ez nem csak a szó szerinti vagy parafrazált átvételektől óv meg, de lehetővé teszi a hivatkozások pontos feltüntetését is, nem utólag kell keresni vissza az olvasott szövegeket.