Európai Dokumentációs Központ

Európai Dokumentációs Központ
Az ELTE ÁJK Kari Könyvtárában működő EDK (EDC - Európai Dokumentációs Központ / European Documentation Center) az Európai Unió információs pontja. Ezek a pontok hálózatot alkotnak regionális, országos és EU-szinten, hogy biztosítsák az Európai Unió polgárainak a hozzáférést az EU működésével összefüggő információkhoz, hogy közösen alakíthassák a közösség jelenét és jövőjét. A magyar hálózatot a Lövőház utcában található az Európa Bizottság Európa Ponton működő 

Az EU alapvető dokumentumai

Az Európai Unió intézményei

  • Az Európai Tanács és hírei        
  • Európai Bizottság
  • Európai Parlament
  • Európa Tanács – emberi jogok

Az EU Tanácsa és az Európai Tanács közötti különbségek

Forrás: Mi a Tanács?

A legfontosabb különbségek

Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa alapvetően eltérő szerepet tölt be, ahogy a testületek tagjai sem ugyanazok – még akkor sem, ha a két intézmény neve nagyon hasonló és személyzeti állományuk is közös.

Európai Tanács

 

Az EU Tanácsa

Meghatározza az EU politikai irányvonalát és prioritásait Szerep Megvitatja és elfogadja az uniós jogszabályokat
Az Európai Unió tagállamainak állam-, illetve kormányfői Tagok Az egyes tagállamok nemzeti kormányának miniszterei, szakpolitikai területek szerinti csoportokban
Az Európai Tanács jelenlegi elnöke Charles Michel Vezetés A Tanács elnökségét félévente más-más tagállam látja el – a jelenlegi elnök Svédország
Az uniós vezetők évente legalább négyszer üléseznek, általában márciusban, júniusban, októberben és decemberben Ülések Évente mintegy 70–80 tanácsi ülésre kerül sor

A félreértések elkerülése végett...

Az Európai Tanács és a Tanács nem azonos az Európa Tanáccsal. Az Európa Tanács nem uniós intézmény: szélesebb körű tagsággal rendelkező nemzetközi szervezet, amelynek székhelye Strasbourgban van. Tevékenységének középpontjában az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelme áll.

A Tanács szerepe az uniós jogszabályok elfogadásában

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács a legfontosabb uniós intézmények közé tartozik, csakúgy, mint az Európai Bizottság és az Európai Parlament. Ezek az intézmények közösen alakítják ki az EU szakpolitikai irányvonalát, és különböző szerepet töltenek be a jogalkotási folyamatban:

  • az Európai Tanács határozza meg az általános politikai irányvonalat és prioritásokat
  • az Európai Bizottság új jogszabályokra irányuló javaslatokat terjeszt elő
  • az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament vitatja meg az uniós jogszabályokat, majd megállapodnak azokról és elfogadják őket

Az Európai Unió intézményeinek könyvtárai